1η Απριλίου 1955: Έναρξη του έπους της Ε.Ο.Κ.Α.

(Στη φωτογραφία στο βάθος είναι ο Διγενής, είναι σπάνια φωτογραφία απο μάχη)
Συμπληρώνονται σήμερα 60 χρόνια από τη 1η Απριλίου 1955, ημέρα κατά την οποία ξεκίνησε ο ένοπλος αγώνας των Κυπρίων αδελφών μας εναντίον των Βρετανών αποικιοκρατών με στόχο την ένωση της μεγαλονήσου με την Ελλάδα.Το αίτημα των Ελληνοκυπρίων για την αποτίναξη της βρετανικής κατοχής στη Μεγαλόνησο και την ένωση με την Ελλάδα ήρθε δυναμικά στο προσκήνιο το 1950, με το δημοψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου (το διοργάνωσε η Εκκλησία της Κύπρου και το 95,7% των ψηφισάντων τάχθηκε υπέρ της ένωσης με την Ελλάδα) και την εκλογή του Μακαρίου Γ’ ως Αρχιεπισκόπου Κύπρου στις 20 Οκτωβρίου. Ήταν η εποχή που η αποικιοκρατία έπνεε τα λοίσθια και η μία μετά την άλλη οι κατακτημένες χώρες επιζητούσαν δυναμικά την ανεξαρτησία τους.Ο Αγώνας της Ε.Ο.Κ.Α. ξεκίνησε με εκρήξεις βομβών στις κυριότερες πόλεις της Κύπρου και αιφνιδίασε τις Βρετανικές Αρχές αλλά και τον Κυπριακό λαό.Την 1η Απριλίου 1955,  ο  Διγενής  κηρύσσει επίσημα την  έναρξη του απελευθερωτικού  αγώνα. Παραθέτουμε το κείμενο της  προκήρυξης:“Με  την βοήθειαν του Θεού, με πίστιν εις τον τίμιον αγώνα  μας, με την συμπαράστασιν ολοκλήρου του Ελληνισμού και με την βοήθειαν των Κυπρίων, αναλαμβάνομεν τον αγώνα δια την αποτίναξιν του αγγλικού ζυγού.Με σύνθημα εκείνο που μας κατέλιπαν οι πρόγονοι μας ως ιεράν παρακαταθήκην: “Η ταν ή επί τας” .
Αδελφοί Κύπριοι.

Από τα βάθη των αιώνων μας  ατενίζουν όλοι εκείνοι, οι οποίοι ελάμπρυναν την Ελληνικήν ιστορίαν,  δια να  διατηρήσουν την ελευθερίαν των: Οι Μαραθωνομάχοι, οι Σαλαμινομάχοι, οι  τριακόσιοι του Λεωνίδα και οι νεώτεροι του Αλβανικού Επους. Μας  ατενίζουν οι αγωνιστές  του 1821, οι οποίοι και μας εδίδαξαν ότι η  απελευθέρωσις από τον  ζυγόν δυνάστου, αποκτάται πάντοτε  με το αίμα. Μας ατενίζει ακόμη σύμπας ο ελληνισμός, ο οποίος και μας παρακολουθεί με αγωνίαν, αλλά και με  εθνικήν υπερηφάνειαν.

Ας  απαντήσωμεν με  έργα. Οτι θα  γίνομεν “πολλώ κάρονες “ τούτων. Είναι καιρός  να δείξωμεν εις τον κόσμον, οτι εάν η  διεθνής  διπλωματία ειναι άδικος και εν πολλοίς  άνανδρος,  η Κυπριακή  ψυχή ειναι γενναία. Εάν οι δυνάσται μας, δεν θέλουν να αποδώσουν την λευτεριά μας μπορούμε να  την διεκδικήσωμεν με τα ίδια  μας τα  χέρια και με το αίμα  μας.

Άς  δείξωμεν  εις τον κοσμον ακόμη μιαν  φοράν  ότι  και του  σημερινού “Ελληνος  ο τράχηλος  ζυγόν  δεν υπομένει” . Ο  αγών θα ειναι σκληρός. Ο  δυνάστης  δαθέτει τα  μέσα και τον αριθμό. Ημείς διαθέτουμεν την  ψυχήν, έχομεν και το δίκαιον με το μέρος μας. Γι΄αυτό και θα νικήσωμεν.

Διεθνείς  διπλωμάται  ατενίσατε  το έργον  σας. Είναι αίσχος,  εν  εικοστώ αιώνι οι λαοί να χύνουν το αίμα των  δια την λευτεριάν των, το θείον αυτό δώρο,  για το οποίον και εμείς επολεμίσαμεν παρα τω πλευρό των λαών  σας και για το οποίον σεις τουλάχιστον διατύνεσθε  ότι πολεμίσατε  εναντίον του ναζισμού και του φασιμού.

Ελλήνες , όπου και αν  ευρίσκεσθε, ακούσατε  την  φωνήν μας: Εμπρός, όλοι μαζί για τη λευτεριά της Κύπρου μας
Ε.Ο.Κ.Α
Ο  ΑΡΧΗΓΟΣ
ΔΙΓΕΝΗΣ

 ΠΗΓΗ: (digenisidrima.gr )  

Ο ένοπλος αγώνας του Κυπριακού λαού εναντίον των Άγγλων άρχισε 30 λεπτά μετά τα μεσάνυκτα της 31ης Μαρτίου προς την 1η Απριλίου 1955, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διγενή. Εκκωφαντικές εκρήξεις συγκλόνισαν τη Λευκωσία, τη Λάρνακα και τη Λεμεσό, καθώς και στρατιωτικές επισταθμίες.

Στη Λευκωσία οι εκρήξεις έγιναν: α) Στον κυβερνητικό ραδιοσταθμό, που ήταν όργανο της βρετανικής προπαγάνδας. Οι ζημιές που προξενήθηκαν ήταν γύρω στις 20 χιλιάδες λίρες, β) Στην Αρχιγραμματεία, όπου οι ζημιές ήταν σημαντικές, γ) Στο Γραφείο Παιδείας, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά και κατακάηκαν έγγραφα, δ) Σε εγκαταστάσεις πίσω από τους στρατώνες Γούλσλεϋ.

Στη Λάρνακα προκλήθηκαν εκρήξεις: α) Στον κεντρικό αστυνομικό σταθμό, β) Στο διοικητήριο, γ) Στο δικαστικό μέγαρο, δ) Στο σπίτι του αστυνόμου Μίλιγκ, ε) Στο σπίτι του διοικητή Μουφτιζαντέ. Σ’ όλες τις περιπτώσεις προξενήθηκαν ζημιές. Οι πιο πολλές ήταν στο δικαστικό μέγαρο.

Στη Λεμεσό η επίθεση έγινε εναντίον του κεντρικού αστυνομικού σταθμού και του αστυνομικού σταθμού της συνοικίας Αγίου Ιωάννη. Υπήρξαν σοβαρές ζημιές και στις δύο περιπτώσεις.
Σημαντικές ζημιές έγιναν και από τις εκρήξεις της επισταθμίας Επισκοπής της επαρχίας Λεμεσού.

Στην επαρχία της Αμμοχώστου προσβλήθηκε η αποθήκη στρατιωτικού καταυλισμού, που βρισκόταν πλησίον του δρόμου Αμμοχώστου – Λάρνακας, όπου έγιναν εκρήξεις. Μια άλλη ομάδα της ίδιας επαρχίας αποπειράθηκε να πυρπολήσει τη Βενζιναποθήκη του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού της επισταθμίας Δεκέλειας.

Ο ΟΡΚΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α

«Ορκίζομαι εν ονόματι της Αγίας Τριάδος, ότι θα εργασθώ με όλας μου τας δυνάμεις δια την απελευθέρωσιν της Κύπρου από τον Αγγλικόν ζυγόν, θυσιάζων προς τούτο και αυτήν ακόμη την ζωήν μου. Θα εκτελώ άνευ αντιρρήσεως απάσας τας εντολάς της οργανώσεως, αίτινες θα μου ανατεθούν και δεν θα φέρω ουδεμίαν αντίρρησιν, όσον δύσκολον και επικίνδυνον και αν είναι. Δεν θα εγκαταλείψω τον αγώνα, παρά, εάν λάβω διαταγήν παρά του αρχηγού της οργανώσεως και αφού εκπληρωθή ο σκοπός μας.

Δεν θα αποκαλύψω ποτέ εις οιονδήποτε μυστικόν της Οργανώσεως, ούτε τα ονόματα των προϊσταμένων μου, ούτε των άλλων μελών της οργανώσεως, έστω εάν συλληφθώ και βασανισθώ. Δεν θα αποκαλύψω επίσης εντολάς, αι οποίαι μου ανατίθενται και εις αυτούς ακόμη τους συμμαχητάς μου. Εάν παραβώ τους όρκους μου θα είμαι άξιος πάσης τιμωρίας ως προδότης και θα με καλύψη η αιώνια καταφρόνησις.»

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ

Η ιδιοτυπία του Αγώνα

Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ υπήρξε μοναδικός και ανεπανάληπτος. Για την ιδιοτυπία του αποφασιστικός παράγοντας ήταν η πολεμική πείρα, η οργανωτική ικανότητα, η οξύνοια και η ευελιξία του Αρχηγού της ΕΟΚΑ. Σε διάλεξη του στη Γερμανία ο Διγενής μεταξύ άλλων είπε:«Διηύθυνα τον αγώνα μόνος άνευ επιτελείου. Ήμην ο αόρατος αρχηγός, εις τον οποίον άπαντες επειθάρχουν με εμπιστοούνην, αλλά και πάντοτε ησθάνοντο την σκιάν μου. Είναι ίσως μοναδικόν παράδειγμα εις την Ιστορίαν επιβολής ενός αρχηγού προς ένα λαόν και πειθαρχία ενός λαού προς αόρατον αρχηγόν».53
Οι τομείς. Οι σύνδεσμοι. Η ΠΕΚΑ. Το δίκτυο πληροφοριών. Οι ανταρτικές ομάδες. Η συμμετοχή του πληθυσμού
Ο Διγενής ακολούθησε συγκεντρωτικό σύστημα στην οργάνωση και διοίκηση της ΕΟΚΑ. Αυτό του εξασφάλιζε τον έλεγχο όλων των τμημάτων της και την πειθαρχία των μελών.Η Κύπρος διαιρέθηκε σε τομείς. Ένας τομεάρχης ήταν επικεφαλής κάθε τομέα και είχε την ευθύνη και το συντονισμό των πράξεων και ενεργειών των μελών του δικού του τομέα. Ο τομεάρχης έπαιρνε οδηγίες από τον Αρχηγό της ΕΟΚΑ.
Στην έναρξη του Αγώνα οι τομείς ήταν λιγότεροι, αργότερα όμως δημιουργήθηκαν περισσότεροι, γιατί αυτό επέβαλλαν τα πράγματα. Οι κυριότεροι ήταν: Λευκωσίας, Μόρφου, Ορεινής, Αμμοχώστου, Βαρωσίων, Καρπασίας, Λάρνακας, Λεμεσού, περιοχής Κακοπετριάς – Γαλατάς, Πάφου, Κυρήνειας, Κυθρέας. Οι τομείς Καπρασίας και Κυθρέας ήταν μεταγενέστεροι.Στους τομείς υπεύθυνοι νεολαίας καθοδηγούσαν τις ομάδες των νέων. Η νεολαία, μαθητική και εξωσχολική, διακρίθηκε για τις τολμηρές και αποτελεσματικές δραστηριότητες της. Από τον Φεβρουάριο του 1956 συμμετείχαν στον Αγώνα και οι μαθητές των δημοτικών σχολείων στις μαθητικές διαδηλώσεις, ύστερα από σχετική
διαταγή του Διγενή.Στα μέσα του 1957, η νεολαία οργανώθηκε καλύτερα και πήρε την ονομασία Α.Ν.Ε. (Αλκιμος Νεολαία ΕΟΚΑ). Τον Οκτώβριο του 1957, τέθηκε υπό κεντρική Διοίκηση (ΔΑΝΕ), η οποία έπαιρνε οδηγίες από τον Αρχηγό της ΕΟΚΑ. Ξεχωριστό τμήμα νεολαίας αποτελούσαν οι μαχητικές ομάδες των πόλεων, που είχαν ειδικές αποστολές (σαμποτάζ κ.λ.π.).

ΠΗΓΗ: (Βαρνάβας Ανδρέας – Ιστορία του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59) 

Εχθρικά διακείμενοι απέναντι στον αγώνα της ΕΟΚΑ ήταν επίσης και οι Τουρκοκύπριοι, ή τουλάχιστον η πολιτικής τους ηγεσία, η οποία εξέφραζε την πολιτική της Άγκυρας. Οι Τουρκοκύπριοι συντάχθηκαν με την βρετανική διοίκηση. Πολέμησαν πλάι στους Βρετανούς, δολοφόνησαν Έλληνες πλάι στους Βρετανούς, αξιοποίησαν στο έπακρο τα δικαιώματα που τους παραχώρησαν οι Βρετανοί για να κερδίσουν «πόντους» έναντι της ελληνικής πλειοψηφίας, για όσο διάστημα θα διαρκούσε η βρετανική κατοχή, αλλά και ενόψει της διαγραφόμενης απελευθέρωσης του νησιού, που πληρωνόταν με ελληνικό αίμα.

Το χειρότερο όμως όλων ήταν η αντίδραση της ελληνικής αριστεράς έναντι του αγώνα της ΕΟΚΑ. Στηριγμένη στην γνωστή της ιδεοληψία δεν δίστασε να διαπράξει τρομακτικά ατοπήματα. Από την αρχή του αγώνα οι Βρετανοί επιδίωκαν να ανακαλύψουν ποιος ήταν ο αρχηγός της ΕΟΚΑ. Αυτό που δεν μπορούσαν να μάθουν από χείλη ξένα, το έμαθαν από ελληνικά. Στις 24 Απριλίου 1955, μιλώντας από τον ραδιοφωνικό, σταθμό «Ελεύθερη Ελλάδα», ο τότε γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Νίκος Ζαχαριάδης διέπραξε ένα ακόμα έγκλημα. Κατηγόρησε ανοικτά την δράση της ΕΟΚΑ και αποκάλυψε το όνομα του αρχηγού της, του συνταγματάρχη του Ελληνικού Στρατού, Γεώργιου Γρίβα.

ΠΗΓΗ: (defence-point.gr – Παντελής Καρύκας)

Πλήθος  αγωνιστών και ύποπτοι για  συμμετοχή τους στην οργάνωση υπέστησαν βάρβαρα βασανιστήρια  από τους  “πολιτισμένους” Αγγλους που μόνο νοσηρά μυαλά μπορούν να  διανοηθούν. Πολλοί  εχασαν και την  ζωή τους   ή έμειναν  αναπηροι  απο τα  βασανιστήρια.

Και όμως  ο Διγενής με την Πίστη  του και τη  ψυχή του καταφερε να σπειρώσει στον αγώνα  ολόκληρο  τον Λαό και να  ξεφτιλίσει ολόκληρη Αυτοκρατορία που μαχόταν με υπεράριθμο και πλήρως  εξοπλισμένο στρατό.

Με αναρίθμητους ήρωες προερχόμενους από τη Νεολαία, τον ανθό του Γένους μας. Με Γρηγόρη Αυξεντίου, Καραολή, Δημητρίου, Δράκο, Μούσκο, Μάτση και αναρίθμητους άλλους που έφτιαξαν με τις θυσίες τους το Πάνθεον της Κυπριακής Ελληνικής Αρετής, εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να τους μοιρολογούμε. Όσο πρέπει να τους χαιρόμαστε!

Σχεδόν έξι δεκαετίες μετά, ο απελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ 1955-1959 αποδεικνύει τη διαχρονικότητά του και φαντάζει στις μέρες μας τόσο επίκαιρος όσο ποτέ άλλοτε.

Ο αγώνας της ΕΟΚΑ δεν κατάφερε να πετύχει τον στόχο της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Οι συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου οδήγησαν στην ανακήρυξη της Κύπρου σε ανεξάρτητο κράτος υπό κηδεμονία και με τις εγγυήσεις της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Βρετανίας.

Στους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε επιβάλλεται να διδαχτούμε από τη θυσία των ηρώων μας και να μπολιαστούμε από τα ιδανικά που τους οδήγησαν στην αθανασία γιατί μόνο η μνήμη και η επίγνωση της ιστορίας θα μας κρατήσουν όρθιους και σταθερούς.

Εμείς την Πρωταπριλιά δεν θα πούμε ψέματα. Θα πούμε και θα κραυγάσουμε μία μεγάλη αλήθεια: Η ΚΥΠΡΟΣ ΗΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ!

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password