ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Οικογενειών πιστεύει ότι η φυσική οικογένεια είναι η θεμελιώδης μονάδα της κοινωνίας και ότι είναι η βάση όλων των υγιών και προοδευτικών πολιτισμών.

Ο καλύτερος ορισμός της φυσικής οικογένειας που γνωρίζουμε (που βοηθήσαμε να δημιουργηθεί) προέρχεται από την συνάντηση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Οικογενειών.

“Η φυσική οικογένεια είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα που δεσμεύονται σε μία δια βίου συνομολόγηση γάμου για τους σκοπούς:
• Της συνεχίσεως του ανθρωπίνου είδους,
• Της ανατροφής των παιδιών,
• Της ρυθμίσεως της σεξουαλικότητος,
• Της παροχής αμοιβαίας υποστήριξης και προστασίας,
• Της δημιουργίας μιας αλτρουιστικής εγχώριας οικονομίας, και
• Της διατήρησης των δεσμών μεταξύ των γενεών».

Η δική μας χρήση του όρου «φυσική οικογένεια» είναι σημαντική από πολλές απόψεις.
• Πρώτον, ο όρος σημαίνει μια φυσική σειρά στις οικογενειακές δομές που είναι κοινές σε όλους τους πολιτισμούς, ιστορικά, και κατά κύριο λόγο αυταπόδεικτη.
• Δεύτερον, ο όρος σηματοδοτεί μία εντελώς βάσιμο έκφραση. “Φυσική” δεν είναι «πυρηνική», η οποία θα περιόριζε το πεδίο εφαρμογής της, ούτε είναι “παραδοσιακή”, το οποίο θα επιβάρυνε τη χρησιμότητά του στον δημόσιο διάλογο. Είναι αυτό που είναι, μια εντελώς αυταπόδεικτη έκφραση.
• Τρίτον, ο όρος «φυσική» αποκλείει ασυμβίβαστες δομές της οικογένειας, καθώς και ασυμβίβαστες συμπεριφορές μεταξύ των μελών της.
• Τέταρτον, η «φυσική οικογένεια” είναι μια θετική έκφραση. Δεν απαιτεί μια συζήτηση των αρνητικών ασυμβατοτήτων για να καθορισθεί η ίδια.

http://worldcongress.org/

Σταύρος Πουρτουλίδης8 Posts

Πρόεδρος Πανελλαδικής Ένωσης Συλλόγων Πολυτέκνων Οικογενειών με Τρία Τέκνα (ΠΕΣΠΟ3Τ)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password