Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΠΕΦΤΕ ΚΑΙ Ο ΔΟΛ ΥΠΕΓΡΑΦΕ!

Κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 96.749.561 ευρώ είχε εξασφαλίσει ο ΔΟΛ κατά τη «θητεία» της κυβέρνησης Αντ. Σαμαρά και Ευ. Βενιζέλου, το οποίο υπεγράφη στις 25/8/2014 και ολοκληρώθηκε στις 19/12/2014, μόλις λίγες ημέρες πριν από την πτώση της συγκυβέρνησης.

Ομολογιούχοι δανειστές είναι κοινοπραξία δανειστριών τραπεζών και, όπως προέκυψε από τη συζήτηση στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, με το ομολογιακό δάνειο η εταιρεία αναχρηματοδότησε το σύνολο σχεδόν του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της και κάλυψε χρηματοδοτικές ανάγκες της σε κεφάλαιο κίνησης. Το δάνειο ήταν διάρκειας 10 ετών, σταθερού επιτοκίου ανά εκτοκιζόμενη περίοδο, όπως σημειώνεται στον οικονομικό απολογισμό του ΔΟΛ για τη χρήση 2015.

Στο ίδιο ομολογιακό δάνειο εντάχθηκαν και δανειακά κεφάλαια θυγατρικών εταιρειών του ΔΟΛ (Multimedia AE, ΔΟΛ Digital AE και STUDIO ATA AE), με ανάληψή τους από τον ΔΟΛ και πλήρη εξόφληση της αντίστοιχης υποχρέωσης των θυγατρικών εταιρειών.

Παράλληλα, κατά τη χρήση 2014 η ΔΟΛ ΑΕ είχε προχωρήσει σε αναδιάρθρωση των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων διμερών δανειακών συμβάσεων θυγατρικών της, με όρους αντίστοιχους με αυτούς του ομολογιακού δανείου. Ακόμη, μετά τη συγχώνευση της ΔΟΛ ΑΕ με τη «Σ. Π. Ψυχάρης Μέσα Ενημέρωσης», με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, η βραχυπρόθεσμη δανειακή υποχρέωση του ΔΟΛ ύψους 57,3 εκατ. ευρώ, πλέον δεδουλευμένων τόκων, αναδιαρθρώθηκε σε διμερές μακροπρόθεσμο κοινό ομολογιακό δάνειο, υποτελές στο κοινό ομολογιακό δάνειο των 96,7 εκατ. ευρώ.

πηγή: typologies.gr

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password