ΤΑ «ΨΙΛΑ» ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ESM

Από τα δάνεια που μας δίνουν θα προπληρώνουμε κάθε χρόνο τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που μας προσφέρουν οι ίδιοι οι δανειστές μας – Η απόλυτη «τοκογλυφία» και μάλιστα με ευρωπαϊκή σφραγίδα – Δείτε τι αναφέρει η δανειακή σύμβαση με τον ESM

Καλά κι ωραία τα περί σκληρής διαπραγμάτευσης που έλεγε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας για τις δραματικές ώρες των διαβουλεύσεων με τους Γερμανούς και το ΔΝΤ.

Συμφωνούμε όλοι μας ότι έγινε ωμός εκβιασμός της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά η «ωραιοποίηση» της δεινής κατάστασης στην οποία προβαίνουν τα κυβερνητικά στελέχη μετά τις πρόσφατες εκλογές δεν βοηθάει τον ελληνικό λαό να γνωρίζει την αλήθεια.

Και η αλήθεια είναι ότι και το μνημόνιο που υπεγράφει είναι απεχθές, αλλά και η δανειακή σύμβαση που υπογράφηκε με τους δανειστές και τον ESM.

Αν μπει κανείς στον κόπο να ψάξει αναλυτικά τη σύμβαση με τον EUROPEAN STABILITY MECHANISM θα καταλάβει ότι οι «σωτήρες» της Ελλάδας, το πρώτο που πράγμα που διασφάλισαν είναι τα δικά τους λεφτά και την αμοιβή τους για να φτιάξουν την δανειακή!!!

Εν ολίγοις, τους προ-πληρώσαμε τη σύμβαση και μέσα στους όρους αναφέρεται και η προπληρωμή των υπηρεσιών τους κατ΄έτος!

Από τα χρήματα δηλαδή που θα μας δανείζουν, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να πληρώνουμε τις υπηρεσίες που μας προσφέρουν.

Από τη μετάφραση του κειμένου προκύπτουν τα ακόλουθα:

Για την διευκόλυνση της Συμφωνίας και την παροχή Οικονομικής Ενίσχυσης στην Ελλάδα με τους ακόλουθους όρους:

1. Η χρηματοδοτική ενίσχυση χορηγείται υπό μορφή δανείου με βάση την «Δανειακής Διευκόλυνσης: Ειδικοί Όροι Διευκόλυνσης», στο τμήμα 1 του ΕΜΣ Διευκόλυνσης Ειδικοί Όροι για ESM Συμβάσεις Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης. Δεδομένου ότι ένα μέρος της βοήθειας αυτής θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών ανακεφαλαιοποίησης / ανάλυση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, διατάξεις και από άλλα Τμήματα του ΕΜΣ Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης θα εφαρμόζεται στην εν λόγω συνδρομή.

2. Το σύνολο της χρηματοδοτικής συνδρομής και δανείων ποσού εγκατάσταση θα είναι έως και 86 δισεκατομμύρια €, εν αναμονή προσδιορισμό της συνεισφοράς του ΔΝΤ, όπως αναφέρεται παραπάνω, και μπορούν να χρησιμοποιούνται για τις γενικές χρηματοδοτικές ανάγκες του δημόσιου τομέα, καθώς και για την κάλυψη των ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και το κόστος επίλυσης. Η χρηματοδοτική συνδρομή και το ποσό του δανείου είναι οριστική και διευκόλυνση που θα παρέχεται από τον ΕΜΣ θα πρέπει να καταγράφονται ξεχωριστά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών στιγμή που η συμβολή του ΔΝΤ είναι γνωστή.

3. Τα δάνεια που χορηγήθηκαν στην Ελλάδα θα έχουν μέγιστη σταθμισμένη μέση λήξη 32,5 χρόνια.

4. Η καταληκτική ημερομηνία, μέχρι την οποία μπορεί να διατεθεί στην Ελλάδα η οικονομική βοήθεια θα είναι 20 Αυγούστου, 2018

5. Το περιθώριο που χρεώνεται στην Ελλάδα για τα δάνεια που εκταμιεύθηκαν θα είναι κατά 10 μονάδες βάσης, όπως ορίζεται στην Τιμολογιακή Πολιτική του ΕΜΣ.

6. Προκαταβολικό κόστος παροχής υπηρεσιών. 50 μονάδες βάσης και θα πρέπει να καταβληθούν εκ των προτέρων από την Ελλάδα για κάθε εκταμίευση μετά την παραλαβή του κάθε τιμολογίου που θα αποστέλλονται από τον ΕΜΣ, σύμφωνα με την Τιμολογιακή Πολιτική ΕΜΣ, ή θα αφαιρείται απευθείας από κάθε μια εκταμίευση μετρητών.

7. Ετήσια Αμοιβή Υπηρεσιών της τάξης του 0,5 μ.β. θα προκύψουν μέρα σε μέρα, να δοθούν αναδρομικά, με ισχύ από την πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου για κάθε δόση, στο πλαίσιο του ΕΜΣ Κόστος Χρηματοδότησης. Θα ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών τόκων.

8. Προμήθεια Δέσμευσης, θα χορηγηθεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη στρατηγική Διαφοροποιημένης Χρηματοδότησηςς και θα εφαρμόζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές. Θα πρέπει να καταβάλετε κάθε έτος από την παραλαβή του τιμολογίου κατά την έναρξη του κάθε επόμενου ημερολογιακού έτους.
Διαβάστε εδώ όλη τη δανειακή σύμβαση
ΠΗΓΗ:newsbomb.gr

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password