ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ

του Μιχάλη Κάχρη

Έχοντας υπόψην την σημερινή τραγική οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας, δεν υπάρχει πλέον καμμία αμφιβολία ότι η έξοδος από το ευρώ και η επαναφορά του εθνικού νομίσματος θεωρείται επιτακτική ανάγκη για την ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας. Όμως παράλληλα θα πρέπει να υπάρξει και νομισματική σταθεροποίηση, απαραίτητη για την επίτευξη του παραπάνω στόχου.

Ο όρος ”νομισματική σταθεροποίηση” είναι μια πολύπλευρη έννοια και αυτό γιατί το χρήμα, ως γνωστόν, έχει δύο αξίες, την εξωτερική και την εσωτερική. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποια από τις παραπάνω δύο αξίες πρέπει να ρυθμισθεί, προκειμένου να επιτευχθεί η νομισματική σταθεροποίηση;

Η εξωτερική αξία δεν είναι άλλη από την συναλλαγματική αξία που πρέπει να έχει το εθνικό νόμισμα, ενώ η εσωτερική του αξία ουσιαστικά είναι η αγοραστική του δύναμη. Είναι φανερό ότι από τις παραπάνω δύο αξίες, εκείνη που κατά την γνώμη μου είναι σημαντικότερη είναι η εσωτερική αξία, η οποία ουσιαστικά αποτελεί και την βάση της εξωτερικής αξίας. Η εσωτερική αξία βασικά είναι το αντίστοιχο του γενικού επιπέδου τιμών. Κατά συνέπεια η σταθεροποίηση της εσωτερικής αξίας του εθνικού νομίσματος αποτελεί ουσιαστικά το επίκεντρο της σταθεροποίησης του επιπέδου των τιμών, το οποίο αποτελεί και την αγοραστική του δύναμη.

Επομένως βασική προϋπόθεση της σταθεροποίησης της εσωτερικής αξίας του εθνικού νομίσματος με πολύπλευρες επιπτώσεις στην εξωτερική του αξία, είναι η αγοραστική του δύναμη, η οποία κατά πολύ μεγάλο ποσοστό συνδυάζεται με την αύξηση της παραγωγικότητας, την κατανάλωση και τις επενδύσεις, δηλ.με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Ο γνωστός Αγγλος οικονομολόγος Keynes έχει δεχθεί ότι η σταθερότητα της εσωτερικής αξίας του χρήματος είναι προτιμότερη της εξωτερικής και αυτό γιατί το μέγεθος της παραγωγής και η κατάσταση της αγοράς εργασίας αλλά και οι τάσεις του γενικού επιπέδου τιμών έχουν βασικό ρόλο στην νομισματική σταθεροποίηση.

Παράγοντες της εσωτερικής αξίας του εθνικού νομίσματος, δηλαδή της αγοραστικής του δύναμης, είναι η ποσότητα της νομισματικής κυκλοφορίας, η ταχύτητα αυτής, καθώς και η ποσότητα των αγαθών που βρίσκονται στην αγορά. Ο κύριος ρυθμιστής της νομισματικής αξίας είναι η πιστωτική πολιτική που ασκεί η Κεντρική Τράπεζα, η οποία πρέπει να ενεργεί με βάση ενός σχεδίου οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Επομένως, δεν αρκεί μόνο η έξοδος από το ευρώ και η μετάβαση σε εθνικό νόμισμα, αλλά σε μακροπρόθεσμη βάση και η έξοδος από την Ε.Ε., προκειμένου να υιοθετηθούν μέτρα που θα ενισχύσουν την οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

Δεν πρέπει να αγνοηθούν οι δημοσιονομικές και νομισματικές δεσμεύσεις της Συνθήκης του Μάαστριχτ, που ουσιαστικά θέτουν φραγμό στις απαραίτητες δημοσιονομικές και νομισματικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας μας. Τα δημόσια οικονομικά και η δημοσιονομική δράση σε συνδυασμό με μια μακροχρόνια νομισματική σταθερότητα, μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση του εθνικού εισοδήματος, μια και στόχος των παραπάνω πολιτικών είναι να είναι σε θέση να καθορίζουν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο εξεύρεσης των χρηματικών κεφαλαίων για την στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Ένα από τα μέσα αυτά είναι και η έκδοση νέου χρήματος.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password