Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ & ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Ὁ ὑπέρμαχος τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδόξου Πίστεως, τῆς ἀκεραίας Πατρίδος καὶ τῆς ἀδιαφθόρου Οἰκογενείας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος τάσσεται ἀναφανδὸν καὶ πάλι ὑπὲρ τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

Ἀλλοίμονό μας, ἐὰν σιωπήσουν τέτοιοι θαρραλέοι Μητροπολίτες, ὡς καὶ ὁ μέγας μαχητὴς  Σεβασμιώτατος Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, οἱ ὁποῖοι μὲ θάρρος καὶ παρρησία ὑπερθεματίζουν καὶ γιὰ τὴν ἄμεση ὑλοποίησι τοῦ μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό. Αὐτὸ εἶναι «βάλσαμο» δι᾿ ὅλους τοὺς ἐμφορουμένους ἀπὸ ἀκραιφνὲς ὀρθόδοξο καὶ ἐθνικὸ φρόνημα. Μακάρι, μυριάκις εἴθε, καὶ ἄλλοι Ἱεράρχες, Ἡγούμενοι, πνευματικοὶ καὶ πολιτικοὶ ἡγέτες νὰ ἀφυπνιστοῦν καὶ νὰ βροντοφωνήσουν, ὅπως ὁ μεγάλος ἀγωνιστὴς Σεβασμιώτατος Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος. Τότε θὰ σταματήσουν οἱ ἰθύνοντες νὰ μᾶς ἐμπαίζουν συστηματικά. Ἀρκετὰ μία δεκαετία ὑποστήκαμε τὸ φοβερότατο καὶ ἄκρως ἀνυπόφορο μαρτύριο τῆς λασπολογίας καὶ τῶν σατανικῶν φληναφημάτων τους.

Δὲν ζητοῦμε τὴν παραμικρὰ δεκάρα ἀπὸ τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία.  Ὅλα τὰ ἔξοδα θὰ τὰ βάλω ἐγὼ καὶ ἔξοδα καὶ ἔσοδα θὰ τὰ διαχειρίζεται μὲ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια καὶ ἀπόλυτη διαφάνεια ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ ἑκάστοτε Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος. Σὲ αὐτὴ τὴν Ἐπιτροπὴ θὰ συμμετάσχουν καὶ ἄλλοι 4 Μητροπολίτες. Ἐγὼ δὲν ἐπιθυμῶ οὔτε κἂν νὰ ἀναγραφῇ τὸ ὄνομά μου πουθενά. Νὰ ἀπέλθω ἀπὸ τὸν μάταιο τοῦτο κόσμο ὡς ἄγνωστος στρατιώτης. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καὶ ἄλλοι ἰθύνοντες θὰ ἀπαθανατίσουν τὸ ὄνομά τους ὅτι ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τους πραγματοποιήθηκε, μετὰ ἀπὸ σχεδὸν 200 χρόνια, ἡ ἱερὰ αὐτὴ Παρακαταθήκη, καὶ θὰ μείνουν στὴν ἱστορία.

Φτάνει πιά! Οὐδεὶς περαιτέρω ἐμπαιγμὸς καὶ περιφρόνησι πρὸς τὸ Πανελλήνιο Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Εἶμαι λίαν δυστυχής, ποὺ κατωτέρω θὰ ἀναρτήσω τὸ λίαν ρεαλιστικὸ κείμενο τοῦ ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδόξου μαχητοῦ, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου, διότι ἀναφέρει τὸ ὄνομά μου.
Ἐν προκειμένῳ καὶ ἐγὼ γίνομαι δυστυχῶς «ἄφρων καυχόμενος» ἀλλὰ ὁ ἐμπαιγμὸς καὶ ἡ περιφρόνησι τῶν ἰθυνόντων μὲ ὁδηγοῦν πρὸς τοῦτο.
Ἰωάννης Ἀναγνωστόπουλος
Πρόεδρος Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν.
 
 
Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας
Προσωπικό Ιστολόγιο του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβροσίου
Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016
 
ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ!
__________Με ιδιαίτερη χαρά αναγνώσαμε το παρακάτω κείμενο απο το περιοδικό του εκλεκτού φίλου μας κ. Ιωάννη Αναγνωστοπούλου  «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ», αφιερωμένο στο καυτό θέμα της ομοφυλοφιλίας. 
___________Συγχαίρουμε τον αγνωνιστή κ. Αναγνωστόπουλο και προσυπογράφουμε το βαθυστόχαστο κείμενό του.
_________Ο κ. Αναγνωστόπουλος είναι γνωστός από τόν μεγάλο αγώνα, τον οποίον επί έτη διεξάγει για την ανέγερση του Ναού του Σωτήρος, που αποτελεί το ανεκπλήρωτο μέχρι σήμερα Τάμα του Έθνους!  Προσφέρει ολόκληρη την ακίνητη περιουσία του για την πραγματοποίηση αυτού του ονείρου, αλλά οι αρμόδιοι φορείς ακόμη δεν  έχουν ενεργοποιηθή! 
__________Στη γενέτειρά του, το Σοπωτό των Καλαβρύτων (σήμερα ονομάζεται Αροανεία), έχει ανεγείρει περικαλλέστατο ναό, τιμώμενο εις μνήμην του αγίου Νεομάρτυρος Παύλου του εξ Αροανείας, πολιούχου Τριπόλεως καί ολόκληρο κτιριακό συγκρότημα.    
Αίγιον, 17 Δεκεμβρίου 2015
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
 
 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password