ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΜΦΥΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Η φωτογραφία είναι από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας: https://www.minedu.gov.gr 

πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου, εκπαιδευτικού (χημικού)

«Θεματική» Εβδομάδα με τίτλο: «Σώμα και Ταυτότητα», πρόκειται να υλοποιηθεί μέσα στο δεύτερο τετράμηνο του σχολικού έτους 2016- 2017 στα Γυμνάσια όλης της χώρας. Με την υπ.αρ.πρωτ. Φ20.1/220482/Δ2/ της 23-12-2016 «εξαιρετικά επείγουσα» εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας για μια ολόκληρη εβδομάδα υποχρεούνται καθηγητές των σχολείων ή συνεργαζόμενοι εξωσχολικοί φορείς να εφαρμόσουν τρεις επιμέρους θεματικές ενότητες με ζητήματα: Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων.

Η εφαρμογή της Θεματικής Εβδομάδας στα Γυμνάσια της χώρας κατά το σχολικό έτος 2016-17 έχει μεταβατικό χαρακτήρα.Τα αποτελέσματά της θα αποτιμηθούν από το ΙΕΠ προκειμένου να εκτιμηθεί η δυνατότητα διεύρυνσης της εφαρμογής και σε άλλα θεματικά αντικείμενα ή και άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης. (Ι.Ε.Π)

Στην εγκύκλιο μεταξύ των άλλων αναγράφονται και τα εξής:

«Η εστίαση του περιεχομένου της φετινής Θεματικής Εβδομάδας στα ζητήματα αυτά απορρέει από την κρίσιμη σημασία που αποκτούν κατά την αναπτυξιακή φάση της προεφηβείας και εφηβείας την οποία διέρχονται οι μαθητές/-τριες του Γυμνασίου, καθώς τα ζητήματα της διατροφής, των έμφυλων ταυτοτήτων και της ανάπτυξης εθιστικών συμπεριφορών συνδέονται άμεσα με την υπό διαμόρφωση σχέση των προέφηβων και έφηβων μαθητών/τριών με το σώμα τους, την αυτοεικόνα και αυτοαντίληψή τους και εν γένει με τον εαυτό τους, καθώς επίσης και με τους/τις συνομιλήκους/ες τους, αλλά και τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Υπό αυτήν την έννοια, η εστίαση της Θεματικής Εβδομάδας στους παραπάνω βασικούς άξονες αντλεί από την ευρύτερη σημασία που αποκτά για τους/τις μαθητές/τριες αυτής της ηλικίας, η κατάρριψη μύθων που συνδέονται με τη χρήση των ουσιών ή/και την υιοθέτηση «εξαρτητικών» συμπεριφορών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, λήψης αποφάσεων, αντίστασης στην πίεση των ομηλίκων, μείωσης του άγχους και θετικής αντιμετώπισης των καταστάσεων.

Γενικές παρατηρήσεις

Στους στόχους της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας συμπεριλαμβάνεται και η αξιοποίηση της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού ως μέσου για την εγκαθίδρυση μιας θετικής σχέσης με τον εαυτό και με τους άλλους και την καταπολέμηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων σε σχέση με το σώμα, το φύλο, τη σεξουαλικότητα, τις έμφυλες και τις ευρύτερες διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις, τα οποία ασκούν βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επίδραση στην υγεία και την ευημερία των προέφηβων και έφηβων μαθητών και μαθητριών του σχολείου.

Για τους δυο πρώτους άξονες (δηλ. τη διατροφή και τις εξαρτήσεις) δεν υπάρχει σοβαρή αντίρρηση, εν αντιθέσει με τον τρίτο άξονα της λεγόμενης «Έμφυλης Ταυτότητας», ο οποίος εμφανώς προσβάλλει βάναυσα κάθε άνθρωπο ως πρόσωπο και υπόσταση.

Συγκεκριμένα εισάγει σε ανήλικους μαθητές Γυμνασίου πρωτοφανείς ιδέες και προβληματισμούς και αξίες και έννοιες ξένες στην ελληνική πολιτιστική πραγματικότητα, ανεξαρτήτως και αντιθέτως της θελήσεως γονέων και εκπαιδευτικών αλλά και του ήθους της ελληνικής κοινωνίας. Το υλικό που υποχρεούνται να εφαρμόσουν οι καθηγητές εντός και εκτός τάξης, προέρχεται από διάφορους φορείς και Μ.Κ.Ο (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις), η αξιοπιστία των οποίων προκαλεί πολλά ερωτηματικά, αν και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας το έχει ήδη εγκρίνει ως εφαρμοστέα ύλη στα Γυμνάσια της χώρας και το έχει εσπευσμένα αναρτήσει στην επίσημη ιστοσελίδα του

(http://www.iep.edu.gr/index.php/el/fakelos-ekpaideftikoy-ylikoy-2016-2017/emfyles-taftotites/ apodomontas-ta-emfyla-stereotypa/yliko-foreon ).

Στις υποενότητες του αμφιλεγόμενου τρίτου άξονα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, κεφάλαια όπως «Βιολογικό και Κοινωνικό Φύλο» και «Αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα».

Με άλλα λόγια, γονείς, παιδιά και καθηγητές θα πρέπει να ασχοληθούν μέσω αυτού του προγράμματος, με τις νέες επιταγές και νόρμες που επιβάλλονται παγκοσμίως για την προώθηση της ύπαρξης και …«Κοινωνικού Φύλου».

Αυτό σημαίνει ότι στην τρυφερή και ευαίσθητη ηλικία της προεφηβείας τα παιδιά θα πρέπει να προβληματίζονται, ώστε να μπορούν να επιλέγουν το κοινωνικό τους φύλο ανεξάρτητα από το βιολογικό τους.

Αν κάποιο παιδί δηλαδή, δεν αισθάνεται ή νομίζει ότι δεν αισθάνεται καλά με το ότι γεννήθηκε αγόρι ή κορίτσι, θα μπορεί να δηλώνει το αντίθετο και μάλιστα να το αλλάζει με τη βοήθεια παρεμβάσεων της ιατρικής επιστήμης. (βλέπε NATIONAL GEOGRAFIC, Iανουάριος 2017).

Στο σκοπό της Θεματικής Εβδομάδας αναφέρεται σαφώς ότι: «..τα θέματα που διαμορφώνουν στάσεις είναι χρήσιμο να γίνονται αντικείμενα μιας όσο το δυνατόν πιο «ολιστικής» προσέγγισης και μιας βιωματικής επεξεργασίας, καθώς δεν επιδιώκεται μόνο η απόκτηση πληροφοριών ή γνώσεων αλλά και η αλλαγή αντιλήψεων και συμπεριφορών»… ;;; !!!.

{«Αναφορικά με τα έμφυλα στερεότυπα–μερικά απ’ τα οποία πράγματι, οφείλουν να σχετικοποιηθούν ή και αποδομηθούν-η όλη λογική της εγκυκλίου διέπεται νομίζω, από μία όντως απολυτοποίηση η οποία φτάνει σαφώς μέχρι την υπερβολή, ή θα λέγαμε την ‶ισοπέδωση″ κάθε διαχωριστικής γραμμής ή ιδιαιτερότητας ανάμεσα στα 2 φύλλα –έως και συγχύσεως αυτών- και αν δεν κάνω λάθος, τα εκπεμπόμενα προς τους ανήλικους μαθητές μηνύματα, αναφέρονται και επιδιώκουν να επιδράσουν μέχρι και στην αντίληψη των παιδιών, συνολικά ως προς την ταυτότητα αλλά και τη…«‶διαμόρφωση˝ φύλλου».Επ’ αυτού, η αίσθηση προσωπικά που αποκόμισα από την εγκύκλιο και το προτεινόμενο υλικό, είναι ότι επί του συγκεκριμένου θέματος τα παιδιά Γυμνασίου κατ’ ουσία θα διδαχτούν, πως μοναδική πραγματική διαφορά μεταξύ των 2 φύλων, είναι εκείνη…της ανατομικής ‶διαφοροποίησης″ και μόνο!

Εκείνο το οποίο διαφαίνεται από τις σχετικές παραπομπές του υλικού είναι ότι: ταύτιση του «Βιολογικού φύλου»με το, όπως λέγεται, «κοινωνικό φύλο»-συμπεριλαμβάνοντας στο κοινωνικό αυτό φύλο ως στοιχείο,και τον‶αναμενόμενο″ από την κοινωνία‶σεξουαλικό προσανατολισμό″-αποτελεί στερεότυπο και ως τέτοιο, οφείλει κι αυτό και επιχειρείται να «αποδομηθεί» απ’ τη συνείδηση των παιδιών!

Κατ’ αρχάς, κατά την επί των θεμάτων συζήτηση:

«δεν επιδιώκεται μόνο η απόκτηση πληροφοριών ή γνώσεων αλλά και η αλλαγή αντιλήψεων και συμπεριφορών»}.(Χρήστος Μπονατάκης)

Σχόλια και προβληματισμοί για τα προγράμματα-Σωματικές αλλαγές στην εφηβεία(σεξουαλική διαπαιδαγώγηση)-Βιολογικό και κοινωνικό φύλο

1.Στα πλαίσια της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών αναφέρεται ότι:

«Οι ολοκληρωμένες ερωτικές εμπειρίες και η ερωτική πράξη είναι πολύ θετικά βήματα όταν γίνονται με τον κατάλληλο σύντροφο και στον κατάλληλο χρόνο».
«Ενημερώσου από τον / την ιατρό σου για το τι μπορείς να κάνεις εάν το προφυλακτικό σπάσει (επείγουσα αντισύλληψη)».
Εδώ, η συμβουλή του προγράμματος, φαίνεται να ‶αγνοεί″ ότι η «επείγουσα αντισύλληψη» περιλαμβάνει και μεθόδους κατά τις οποίες γίνεται έκτρωση!

2.Για τον θεματικό άξονα –Έμφυλες ταυτότητες και στην θεματική ενότητα : Βιολογικό και κοινωνικό φύλο το εκπαιδευτικό υλικό παρέχουν οι παρακάτω φορείς:

-ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΣΕΙΡΙΟΣ – «Διαφυλικές Σχέσεις

-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ – Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την Έμφυλη Βία

-ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ_1 – Εργαλείο με οδηγίες για Παρεμβατικά Προγράμματα σχετικά με την Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση»

– ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ_2 – «Οδηγός Εισαγωγής Αρχών Ισότητας των Φύλων στην Εκπαίδευση»

-ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ_3 – «Βασικές Αρχές και Οδηγίες για τη Χρήση και Αποδόμηση Οπτικοακουστικών Μηνυμάτων με την οπτική του Φύλου και για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού στο πλαίσιο Παρεμβατικών Προγραμμάτων»

-ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ_4 – «Εφηβικές Ταυτότητες Φύλου: Διερευνώντας τον παράγοντα ΦΥΛΟ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο – Εγχειρίδιο με εκπαιδευτικά εργαλεία για εκπαιδευτικούς»

-Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου – Youth4Youth

-Βοηθητικό Υλικό για την Εισαγωγή Θεμάτων σχετικά με τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία

-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΘ – «Όλα τα παιχνίδια για όλα τα παιδιά»

-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ – Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την Έμφυλη Βία

– Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου – Youth4Youth

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος είναι:«Όλα τα Παιχνίδια για όλα τα Παιδιά»

Το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί από οποιοδήποτε εκπαιδευτικό, χωρίς την κατάλληλη επιμόρφωση.Έχει υποβληθεί από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Α’ τάξης του γυμνασίου και μπορεί να υλοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων.Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να κατανοήσουν τα παιδιά τον τρόπο συγκρότησης των έμφυλων στερεοτύπων για να αναστοχαστούν με βάση την κατηγοριοποίηση των παιχνιδιών ως κατάλληλα ‘’για αγόρια’’, ή ‘’για κορίτσια’’, ή και για τα δύο.

Μερικά από τα σημεία που θα πρέπει να ανησυχήσουν γονείς και εκπαιδευτικούς είναι και τα παρακάτω.

Α. Στο εισαγωγικό σημείωμα γράφεται:

«Η ευαισθητοποίηση γονιών και εκπαιδευτικών για τις επιπτώσεις της έμφυλης διχοτόμησης των παιχνιδιών είναι εξίσου σημαντικός στόχος. Θα πρέπει να αναλάβουμε δράσεις για την αύξηση της συνειδητοποίησής τους σχετικά με τις επιπτώσεις του έμφυλου μάρκετινγκ στις απόψεις των παιδιών σχετικά με ποια παιχνίδια θα πρέπει να παίζουν σύμφωνα με το φύλο τους, να ενθαρρυνθούν ώστε να υπάρχει διαθέσιμη στα παιδιά μια ποικιλία παιχνιδιών έτσι ώστε τα παιδιά να αποκτούν ένα ευρύ φάσμα εμπειριών και δεξιοτήτων χωρίς περιορισμούς με βάση τα έμφυλα στερεότυπα. Επίσης, να ενθαρρυνθούν παίζοντας με τα παιδιά να τα εξοικειώνουν και με παιχνίδια που δεν θεωρούνται ‘’κατάλληλα για το φύλο τους’’.

Β.Στην δραστηριότητα 7.3 με τίτλο «ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ‘’ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΕΣ’’ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ» διαβάζουμε

(Από το ¨ΣΥΖΗΤΑΜΕ» σελ.49)

Συχνά τα παιδιά, παίζουν με παιχνίδια που τους αρέσουν πέρα από τις διαχωριστικές γραμμές που βάζουν τα έμφυλα στερεότυπα. Πολύ συχνά, όμως, όταν τα αγόρια θέλουν να πειραματιστούν και να διερευνήσουν παιχνίδια που θεωρούνται ‘’κοριτσίστικα’’ αυτό εκλαμβάνεται αρνητικά και αρχίζουν τα σχόλια από τους ενήλικες κυρίως με ομοφοβικό περιεχόμενο, ή αν είναι κορίτσια τα αποκαλούν αγοροκόριτσα. Γιατί είναι κακό τα αγόρια να ανακατεύονται με τα κουζινικά και να μαγειρεύουν ή να φτιάχνουν γλυκά, να δοκιμάζουν πως είναι να στέκονται ή να περπατάνε και με τα παπούτσια της μαμάς, να δοκιμάζουν τα ρούχα και τα κοσμήματα της αδελφής τους, να ντυθούν πριγκίπισσα ή σταχτοπούτα σε ειδικές περιστάσεις, να βγάλουν βόλτα με το καροτσάκι το αγαπημένο τους ζωάκι ή το μωρό τους, να παίξουν με κούκλες και κουκλόσπιτα, να φορέσουν και τις αποχρώσεις το ροζ, να πάνε μπαλέτο; Ας αφήσουμε τα παιδιά να είναι παιδιά, να ανασυνθέτουν τον κόσμο με τα δικούς τους όρους στο παιχνίδι, να πειραματίζονται ελεύθερα και να αναπτύσσουν τις δικές τους πρωτοβουλίες και θέλω, να περιπλανούνται νοητικά και κινητικά έξω από έμφυλα ασφυκτικά πλαίσια που ψαλιδίζουν συστηματικά τη φαντασία τους και την ελεύθερη έκφρασή τους.
Δεν αρέσουν όλα τα παιχνίδια σε όλα τα παιδιά –αλλά οι επιλογές αυτών που τους αρέσουν μπορεί να είναι ανεξάρτητες από το φύλο.

Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει τα παιδιά να κατανοήσουν ότι οι κυρίαρχες μορφές ανδρισμού και θηλυκότητας καθορίζουν τα ‘’αγορίστικα’’ και τα ‘’κοριτσίστικα’’ παιχνίδια, υπάρχουν όμως και άλλοι δρόμοι για να συγκροτήσουν την έμφυλη υποκειμενικότητά τους, χωρίς να εξαναγκάζονται να συμμορφωθούν ή να υποφέρουν από τις άκαμπτες νόρμες των έμφυλων κατηγοριοποιήσεων.

Β.Στην ΣΕΛ.51

Ø Πολλοί γονείς αναρωτιούνται αν είναι φυσιολογικό που το μικρό αγοράκι τους θέλει να παίζει και με παιχνίδια ‘’για κορίτσια’’, και αναρωτιούνται αν αυτό σημαίνει ότι είναι σε σύγχυση σχετικά με το φύλο του, ή αν αυτό αποτελεί ένδειξη ότι θα γίνει ομοφυλόφιλο όταν μεγαλώσει.
Είναι ενδιαφέρον ότι οι γονείς, και ιδιαίτερα οι πατέρες, ανησυχούν κυρίως για τα αγόρια που απολαμβάνουν τα παιχνίδια ‘’για κορίτσια’’. Συνήθως αυτές οι ανησυχίες αρχίζουν όταν τα αγοράκια είναι στην προσχολική ηλικία όπου ο πειραματισμός με φανταστικούς ρόλους αποτελεί τμήμα της διαδικασίας ανάπτυξής τους. Παίζοντας ένα αγοράκι με ορισμένα παιχνίδια, ή φορώντας κάποια από τα ρούχα ή τα αξεσουάρ της μαμάς, ή του μπαμπά, ή της αδελφής μπορεί θέλει να μοιάσει στη μαμά, στον μπαμπά, ή σε μια πριγκίπισσα, ή σε ένα φανταστικό ήρωα -χωρίς διάκριση φύλου- κάτι που συμβαίνει συχνά, είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικού σεξουαλικού προσανατολισμού –μπορεί βέβαια αργότερα όταν μεγαλώσει να είναι έξω από την ετεροκανονικότητα, αυτό όμως δεν είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι έπαιζε και με κοριτσίστικα παιχνίδια.

Γ.Στην σελ..52

Συχνά οι γονείς –αλλά και εκπαιδευτικοί – μέσα σε ένα πλαίσιο ομοφοβίας και τρανσφοβίας θεωρούν ότι με την δική τους διαπαιδαγώγηση στον ανδρισμό ή τη θηλυκότητα θα καταφέρουν να αποτρέψουν τη διαφορετικότητα.
Πάντως παρεμβάσεις των γονιών στο παιχνίδι των παιδιών δεν έχουν αποτρεπτικά αποτελέσματα στις περιπτώσεις της ομοφυλοφιλίας ή της διεμφυλικότητας.

Αντίθετα, στερούν από τα παιδιά τη δυνατότητα να μοιραστούν μαζί τους ζητήματα που τα προβληματίζουν, να εκφρασθούν συναισθηματικά, να νοιώσουν αυτοπεποίθηση και ασφάλεια και γενικά δημιουργούν προβλήματα στα παιδιά και το πιο σημαντικό είναι ότι τα στερούν αργότερα από ένα σύμμαχο στη δύσκολη πορεία σε μια κοινωνία που στιγματίζει οτιδήποτε διαφορετικό.

 Συμπερασματικά, οι διαχωρισμοί των παιχνιδιών με έμφυλα κριτήρια, εκτός από το γεγονός ότι στερούν τα παιδιά από την απόκτηση ενός μεγαλύτερου εύρους εμπειριών, μπορεί να οδηγήσουν σε εκφοβισμό των παιδιών που υπερβαίνουν τις κοινωνικές προδιαγραφές του κυρίαρχου ανδρισμού και της θηλυκότητας και επιπρόσθετα αποτρέπουν την αποδοχή της πολλαπλότητας και πολυμορφίας στο εσωτερικό του κάθε φύλου και τη δυνατότητα ελεύθερης συγκρότησης της έμφυλης υποκειμενικότητας των παιδιών.

Δ.Προτείνονται συγκεκριμένα είδη παιχνιδιών, κάνοντας έμμεση διαφήμηση σε συγκεκριμένες εταιρείες. Όπως π.χ. Δραστηριότητα 12η με Τίτλο: «Κούκλες που μας μοιάζουν -αγόρια και κορίτσια».

Οι κούκλες Lottie δημιουργήθηκαν τον Αύγουστο του 2012 με στόχο να ενθαρρύνουν την υγιή και θετική εικόνα σώματος σε παιδιά ηλικίας 3 έως 9 ετών προσφέροντας μια εναλλακτική λύση στις κούκλες μόδας και στις πριγκίπισσες. Έχουν κερδίσει πολλά βραβεία προκαλώντας το ενδιαφέρον του τύπου και έχουν δεχθεί πολύ θετικές κριτικές. Οι κούκλες Lottie είναι, επιτέλους, παιδικές κούκλες που δεν είναι πρόωρα ανεπτυγμένες και υπερσεξουαλικοποιημένες, δεν φορούν κοσμήματα και ψηλά τακούνια, δεν βάφονται, ούτε έχουν τατουάζ, τα ρούχα τους είναι σε διάφορα ζωηρά χρώματα και σχεδιασμένα για δραστηριότητες, σύμφωνα με τις προτιμήσεις ενός 9χρονου παιδιού και όχι ενός ενήλικα. Συμμετέχουν σε μια σειρά από δραστηριότητες, μπορούν να φορούν όμορφα φορέματα, αλλά μπορούν να φορούν και παντελόνι κοτλέ και τζιν, να παίζουν με τις λάσπες, μπορούν να σκαρφαλώνουν στα δένδρα, να ντύνονται σαν πειρατίνες και να κάνουν επιστημονικά πειράματα. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση από γονείς που θέλουν τα παιδιά τους να είναι παιδιά και να μην εκτίθενται από πολύ μικρή ηλικία σε σεξουαλικοποιημένες εικόνες γυναικών και σε κούκλες μόδας με μη ρεαλιστική σωματική διάπλαση, αλλά να εμπλέκονται σε δραστηριότητες που συνήθως κάνουν τα παιδιά. Κάθε μια από τις 12 κούκλες έχει να πει μια διαφορετική ιστορία.
Η κούκλα Lammily είναι μια ρεαλιστική κούκλα μόδας που έχει αναλογίες μιας κανονικής 19χρονης κοπέλας, διαθέτει αξεσουάρ καθώς και μια συλλογή με 38 αυτοκόλλητα με ‘’ατέλειες’’, όπως, ακμή, φακίδες, γυαλιά, κοκκινίλες, μελανιές, τατουάζ, κυτταρίτιδα, ραγάδες, σπυράκια, σπασμένα μέλη κ.ά. έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες για τη ζωή και για την εικόνα του σώματός τους.(σελ.74)

Ε. Ενώ μεταξύ των δραστηριοτήτων ενυπάρχουν προτεινόμενες συζητήσεις και θέματα όπως:

«Γιατί σκεφτόμαστε διαφορετικά για τα κορίτσια και διαφορετικά για τα αγόρια; Έτυχε ποτέ να θέλουμε να κάνουμε κάτι που θεωρείται “αγορίστικο” ή “κοριτσίστικο”; Τι συνέβη;»
«στερεότυπο: Οι γυναίκες πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην οικογένεια και όχι στην εκπαίδευση και την εργασία τους». (Εδώ εννοείται σαφώς ότι η πρώτη προτεραιότητα, ως στερεότυπο οφείλει κι αυτή …να αποδομηθεί απ’ τις συνειδήσεις των παιδιών!)
«Στερεότυπα και διαμόρφωσητης ταυτότητας φύλου»!!
«Οµοφυλοφιλία (στάσεις- σχόλια) • Σεξουαλικές ταυτότητες και στερεότυπα φύλου».
Μελετώντας και το υπόλοιπο προτεινόμενο υλικό ανακύπτει ένας μεγάλος αριθμός ερωτημάτων ,όπως:

Α. Σε ποια έγκυρη επιστημονική βάση κινούνται αυτές οι πρωτοβουλίες; Από πότε μια θεωρία περί διαφοράς μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού φύλου είναι ευρύτερα επιστημονικά αποδεδειγμένη ώστε να τη διδάσκεται ο ανήλικος μαθητής;

Β.Ποιοι θα τα διδάξουν αυτά και με ποια κριτήρια στα παιδιά;

Γ. Ρωτήθηκαν μήπως οι υπεύθυνοι γονείς, αν θέλουν τα ανήλικα παιδιά τους να αποδομήσουν τις «έμφυλες ταυτότητες» και ποιοι είναι αυτοί που θα τους τις αποδομήσουν; Με τι θα τις αντικαταστήσουν; Με «διεμφυλικές»; Γιατί κι αυτό το προβλέπει η Εγκύκλιος…. τουλάχιστον για γονείς και εκπαιδευτικούς:

Να ενημερωθούν δηλαδή για «Ομοφοβία και Τρανσφοβία στην κοινωνία και στο σχολείο»!!! (σελ.3 της Εγκυκλίου).

Δ. Ρωτήθηκαν έγκυροι γιατροί και επιστήμονες ποιες συνέπειες θα έχει μια τέτοια δράση «αποδόμησης» στις ψυχές και στη μετέπειτα συναισθηματική πορεία των παιδιών;

Ε.Από πότε εργασίες που εκπόνησαν μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν τον κατάλληλο παιδαγωγικό χαρακτήρα και επάρκεια; Ποιός αξιολόγησε το υλικό αυτό;

Στο σημείο αυτό είναι σαφές, ότι η σεξουαλικότητα συσχετίζεται με …στερεότυπα τα οποία φυσικά, κατά το πρόγραμμα, ίσως δεν πρέπει τάχα να παίξουν καθοριστικό ρόλο επί του ζητήματος!

«αναγνώριση της προέλευσης των προσωπικών αξιών, στάσεων και πεποιθήσεων σχετικά με τις ταυτότητες φύλων και…επαναπροσδιορισμός(!)τους από του μαθητές».
«είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί η διαδικασία ευαισθητοποίησης φτάνοντας στο τελικό της στάδιο, αυτό της αποδόμησης των μηνυμάτων (έμφυλων στερεοτύπων)».
«ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. Η έμφυλη διχοτόμηση των παιχνιδιών αποκλείει κορίτσια και αγόρια από την απόκτηση σημαντικών εμπειριών».
«Παιχνίδια:Συζήτηση (ερώτηση): Γιατί είναι κακό τα αγόρια …..να δοκιμάζουν πώς είναι να στέκονται ή να περπατάνε και με τα παπούτσια της μαμάς(!), να δοκιμάζουν τα …ρούχα (δεν εξηγεί: τη μπλούζα ή πχ. τη φούστα ή και το καλτσόν;) και τα κοσμήματα της αδελφής τους, να ντυθούν …πριγκίπισσα ή σταχτοπούτα(!!) σε ειδικές περιστάσεις;»!!!
Νομίζω ότι τα παραπάνω ευθυγραμμίζονται πλήρως με τον επιχειρούμενο εσχάτως, διαχωρισμό των έμφυλων ταυτοτήτων –το να είναι κανείς άνδρας ή γυναίκα- από τη βιολογική πραγματικότητα**• κάτι που ως ενέργεια αλλά και σύγχρονο ιδεολογικό ρεύμα (για το οποίο φυσικά δεν ερωτηθήκαμε ως γονείς εάν συμφωνούμε) συνιστά καθεαυτό, αφ’ ενός μεν απάτη προς τα παιδιά, αφ’ ετέρου δε διαστροφή εξ’ ορισμού.

Οι αντιδράσεις για το παραπάνω πρόγραμμα.

Η εν λόγω εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας βρίσκει έντονα αντίθετη την ΟΛΜΕ και όσον αφορά τις επιμέρους ενότητες της θεματικής εβδομάδας που προτείνονται, όπως «Αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα», «Φύλο, σεξουαλικός προσανατολισμός και ανθρώπινα δικαιώματα», «Εμφυλα στερεότυπα και διακρίσεις με βάση το φύλο στην οικογένεια» και «Ομοφοβία και τρανφοβία στην κοινωνία και στο σχολείο».

Η ομοσπονδία σημειώνει: «Προγράμματα σχετικά με τις εξαρτήσεις και τις διαφυλικές σχέσεις είναι επιβεβλημένο να αναπτύσσονται αφού προηγηθεί επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, θεσμική σύνδεση του σχολείου με φορείς υγείας και πρόληψης, και στελέχωσή του με ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να παραχθούν εκ διαμέτρου αντίθετα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα».

Παρεμβάσεις διαμαρτυρίας έχουν γίνει μέχρι στιγμής από τους εξής:

Α. Μητροπολίτη Πειραιώς κ.κ.Σεραφείμ με επιστολή στον Υπουργό Παιδείας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
…Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ,

Ἐπιτραπήτω μοι μετά πολλοῦ σεβασμοῦ νά ἀναφέρω ὅτι οἱ ἕτερες δύο ἑνότητες τῆς θεματικῆς ἑβδομάδος πού προβλέπονται εἰς τήν Ὑμετέραν Ἐγκύκλιον «Διατροφή καί ποιότητα ζωῆς» καί «πρόληψη ἐθισμοῦ καί ἐξαρτήσεων» εἰλικρινῶς τιμοῦν τό Ὑμέτερον Ὑπουργεῖον καί τήν σχετική εἰσήγησι τοῦ ΙΕΠ καί αἰσθάνομαι τήν ὑποχρέωσι ὅπως ἐκ προσώπου τῶν Ἐκπαιδευτηρίων τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως συγχαρῶ Ὑμᾶς.

Ἡ ἑνότης ὅμως «Ἔμφυλες ταυτότητες» καί ἡ δι’ αὐτῆς ἐπιδιωκομένη στοχοθεσία ἀλλοτριώσεως τῆς ὀντολογίας καί φυσιολογίας τῶν ἐφήβων εἰσάγεται διά πρώτην φοράν εἰς τήν ἐκπαιδευτικήν διαδικασίαν τῆς χώρας μας καί μάλιστα ἄνευ τῆς γνώμης τῶν γονέων καί κηδεμόνων οἱ ὁποῖοι ἀντιδημοκρατικῶς καί αὐταρχικῶς δέν ἠρωτήθησαν ἐάν ἐπιθυμοῦν ἤ ἀνέχονται μίαν τοιαύτην στρέβλωσιν τῆς φυσιολογίας τῶν τέκνων των. Ἡ μεθοδευμένη διαφήμισις τῆς ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρωπίνης ὀντολογίας καί φυσιολογίας εἰς ἀώρους καί εὐαισθήτους ἐφήβους ἀποτελεῖ καί ἐκζητῶ τήν Ὑμετέραν συγγνώμην διά τόν βαρύν ὅρον «ἔγκλημα καθοσιώσεως» καί διαπορῶ εἰλικρινῶς πῶς Ὑμεῖς ὡς πανεπιστημιακός καί παιδαγωγός ἐπετρέψατε μίαν προδήλως ἀντιεπιστημονικήν καί ἀντιανθρωπίνην μεθοδείαν εἰς βάρος τῶν ἀώρων καί σχηματιζομένων πνευματικῶς καί σωματικῶς νέων Ἑλλήνων.

Θεωρῶ ὅτι ὑπήρξατε θῦμα δολίων κέντρων πού ἐπιδιώκουν διά τῆς σαπροποιήσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τήν χωματοποίησι τῆς ψυχῆς του καί τήν καταδολίευσι τῆς ἐλευθερίας του καί ἀσφαλῶς τήν ἔκπτωσί του εἰς χειραγωγούμενον ἄθυρμα καί ὑποζύγιον. Μετά τήν θεσμοθέτησι ἀπό τό Ἑλληνικόν Κοινοβούλιον τῆς ψυχοπαθολογίας τῆς ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρωπίνης ὀντολογίας μέ τήν θεσμοθέτησι τοῦ συμφώνου συμβιώσεως τῶν λεγομένων ὁμοφυλοφίλων πού ἀποτελοῦν δυστυχῆ καί τραγικά πρόσωπα τά ὁποῖα ἀτέχνως καί ἀντιανθρωπίνως μιμοῦνται τό ἕτερον φῦλον, ὡς ἐννόμου ἀγαθοῦ, ἦλθεν ἡ Ὑμετέρα Ἐγκύκλιος διά νά προπαγανδίση τήν διαστροφήν καί τήν στρέβλωσι τῆς ἀνθρωπίνης σεξουαλικότητος καί μάλιστα μέ τό ψευδές καί γελοιωδέστατον πρόταγμα τοῦ δῆθεν προοδευτισμοῦ, ὅπως δυστυχῶς μέλος τοῦ ΔΣ τῆς ΟΛΜΕ ἐσημείωσε (Ἐφημ. Συντακτῶν 16.1.2017).

Ὡς καθηγητής τῆς Ἱστορίας τῶν Ἐπιστημῶν ἀσφαλῶς γνωρίζετε τόν περιώνυμον ἱστορικόν Κάσσιον Διώνα ὁ ὁποῖος συνέγραψε 9τομον ἱστορίαν τῆς Ρωμαϊκῆς περιόδου, ὅπου ἀναφερόμενος εἰς τό β΄βιλίον τῆς ἱστορίας αὐτοῦ εἰς τόν παράφρονα αὐτοκράτορα τῆς Ρώμης Νέρωνα ἀναγράφει, ὅτι ὁ εἰρημένος συνῆψε γάμον μετά δύο ἀπελευθέρων Ἑλλήνων τόν σωματώδη Πυθαγόρα καί τόν γυνακώδη Σπόρον, τόν ὁποῖον κατέστησε ἐκτομίαν καί ὀνόμασε Σαββίναν. Τόση προοδευτικότης λοιπόν, Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ, ἐν ἔτει 2017 νά καλοῦνται οἱ ἔφηβοι μαθητές καί μαθήτριες νά μιμοῦνται τόν παράφρονα Νέρωνα;…. Διαμαρτυρόμενος διά τήν ἀπαράδεκτον αὐτήν ἐνέργειαν τοῦ Ὑμετέρου Ὑπουργείου καί Ὑμῶν, καθηκόντως καί ἁρμοδίως γνωρίζω Ὑμῖν ὅτι εἰς τά Ἐκπαιδευτήρια τῆς καθ’ Ὑμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως δέν θά ἐπιτρέψωμεν ἐκ προσώπου τῶν γονέων καί κηδεμόνων, οἱ ὁποῖοι μέ συγκεκριμένον σκοπόν ἐμπιστεύονται τά τέκνα των εἰς τήν ἐκπαιδευτικήν προσπάθειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τοιαύτας δαιμονιώδεις ἀντιεπιστημονικάς, ὡς ἔχομεν καταδείξει εἰς τό ἡμέτερον πόνημα: «ΚΟΣΜΟΣ: ΕΞΕΛΙΞΙΣ Ἤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ; «ΤΥΧΑΙΟΤΗΣ Ἤ ΠΑΝΣΟΦΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΣ; ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Ἤ ΑΠΕΡΙΝΟΗΤΟΣ ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ;»,(Πειραιεύς 2012) καί ἀνερματίστους στρεβλώσεις τοῦ ἀνθρώπου πού θίγουν βαναύσως ἐν ταὐτῷ καί τό συνταγματικῶς προστατευόμενον ἔννομον δικαίωμά μας τοῦ ἄρθρου 13 τῆς ἐλευθερίας τῆς θρησκευτικῆς μας συνειδήσεως, ἡ ὁποία προσβάλλεται καταφώρως ἀπό τήν καταναγκαστικήν ἐπιβολήν τῆς ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρωπίνης ὀντολογίας καί τοῦ Θείου Νόμου «ἄρσεν καί θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς» (Γεν. 1,27) καί τῆς ἀπενοχοποιήσεως καί προωθήσεως τῶν παρά φύσιν ἀσελγειῶν αἱ ὁποῖαι κατά τόν Εὐαγγελικόν Νόμον ἐπιφέρουν τήν σχᾶσιν ἀπό τάς ἀκτίστους ἐνεργείας τοῦ ἐν Τριάδι Τρισαγίου Θεοῦ (Α΄ Κορ. 6, 9-10) καί ὁδηγοῦν εἰς τόν πνευματικόν θάνατον κατά τό Γραφικόν «καὶ εἶπε Κύριος ὁΘεός·οὐ μὴκαταμείνῃμ τὸπνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰςτον αἰῶνα διὰτὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας» (Γεν. 6,3).

…..Περαίνων παρακαλῶ θερμῶς τήν Ὑμετέραν ἔμφρονα καί ἐλλογιμωτάτην Ἐξοχότητα, ὅπως ἀνακαλέσῃ τήν συγκεκριμένην Ἐγκύκλιον καί ἀποσοβήση τό ἐπικείμενον ἀνοσιούργημα, διότι ὡς τυγχάνει τοῖς πᾶσι γνωστόν ἀπό τούς Δημοσίους λειτουργούς δύνασαι νά ἀπαιτεῖς τήν νομιμότητα ἀλλά ὄχι τόν ἡρωϊσμόν καί κατά ταῦτα οἱ Διευθυνταί τῶν σχολικῶν μονάδων φοβούμενοι διά τήν θέσιν των καί τόν προπηλακισμόν πού ἐργολαβικῶς ἀναλαμβάνουν εἰς βάρος τῶν ἀνθισταμένων, οἱ γνωστοί ἰνστρούκτορες τοῦ πραγματικοῦ σκοταδισμοῦ καί τῆς ἀληθοῦς μισαλλοδοξίας, ἐρευνητέον ἐάν σεβόμενοι τόν Θεόν καί ἑαυτούς καί κηδόμενοι τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν τους θά ἀντιδράσουν

Β. Μητροπολίτη Φλωρίνης κ.κ.Θεόκλητο,που με επιστολή στον υπουργό παιδείας.

Την χαρακτηρίζει την εγκύκλιο δυναμιτιστικὴ και απευθύνει προς τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου τα εξής ερωτήματα:

1. Ἔχετε συζητήσει, κύριε Ὑπουργέ, μὲ παιδιὰ ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἀλλάξουν φύλο;
2. Ἔχετε συζητήσει μὲ γονεῖς, ποὺ ἕνα ἀγόρι τους προσπαθεῖ νὰ πετύχη αὐτὴν τὴν περιβόητη ἐπέμβασι, γιὰ νὰ ἀλλάξη τὸ φύλο μὲ τὸ ὁποῖο γεννήθηκε, ἐνῶ εἶναι κλασικώτατος ἄντρας, νὰ δῆτε τὶ τρικυμία ζῆ τὸ σπίτι αὐτό;

3. Ἔχετε συζητήσει μὲ γονεῖς ποὺ τὸ κορίτσι τους δὲν ἔχει ἀγόρι ὡς φίλο, ἀλλὰ ἔχει ἐρωτικὴ φιλενάδα καὶ δὲν σκοπεύει νὰ νυμφευθῆ ἄνδρα, ἀλλὰ νὰ συζήση στὴ ζωή της μὲ μιὰ ἄλλη γυναῖκα;

4. Ἔχετε συζητήσει μὲ ἄνδρα, ποὺ προσπάθησε μὲ χειρουργικὲς «ἐπεμβάσεις» νὰ φθάση στὴν ποθητὴ ἀλλαγὴ τοῦ σώματός του κι ὕστερα ἀπὸ χρόνια νὰ ξανακάνη ἄλλη ἀντιεπέμβασι ὥστε νὰ διώξη ἀπὸ πάνω του σὰν λέπρα τὸ στῆθος ποὺ εἶχε προσθέσει πρὶν ἀπὸ χρόνια;

Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης ζητά από τον υπουργό Παιδείας να αναλογισθεί την ευθύνη του:

-ἂν μιὰ μέρα μόνο ἕνα παιδὶ συνεπείᾳ τῆς Ἐγκυκλίου προχωρήση σὲ ἀποτυχημένη ἐφαρμογή της καὶ αὐτοκτονήση, ἢ

-ἀκόμη φθάση καὶ στὸ ἑδώλιο τοῦ δικαστηρίου μετὰ ἀπὸ ἔγκλημα τέτοιου περιεχομένου;

Ο κ. Θεόκλητος καλεί τον κ. Γαβρόγλου να ανακαλέσει την επίμαχο εγκύκλιο σημιώνοντας πως “ Ἂν δὲ κάποιο παιδὶ ἔχη εἰδικὸ πρόβλημα, μπορεῖ νὰ συναντήση τὸν οἰκογενειακὸ γιατρὸ καὶ νὰ τὰ πληροφορηθῆ ὅλα μὲ ἀκρίβεια. Δὲν εἶναι ὑπόθεσι διδασκαλίας καὶ προτροπῆς σὲ παιδιὰ ἡλικίας 12-15 ἐτῶν νὰ εἰσηγηθοῦμε, ὅτι τώρα μποροῦν νὰ διαλέξουν τὸ φύλο τῆς ὑπόλοιπης ζωῆς τους! ΢ὰν τάχα μέχρι τὴν ἡλικία τους αὐτὴ νὰ μὴ γνώριζαν ἂν εἶναι ἀγόρια ἢ κορίτσια”.

Επίσης ο Μητροπολίτης Φλωρίνης τονίζει στην επιστολή του προς τον υπουργό Παιδείας:

Α. Συμφωνῶ μὲ τὰ 2/3 της γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον ΢ας γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴν ποιότητα ζωῆς ὡς καὶ γιὰ τὴν διαφύλαξι τῶν παιδιῶν τῆς γυμνασιακῆς ἡλικίας ἀπὸ τοὺς ἐθισμοὺς καὶ τὶς διάφορες ἐξαρτήσεις.

Β. Πικράθηκα ὅμως καὶ πόνεσα μὲ τὸ τρίτο θέμα τῆς δυναμιτιστικῆς Ἐγκυκλίου.

Γ. Tὴν ὀνομάζω δυναμιτιστικὴ ἐπειδὴ ὁ ἀπώτερος σκοπός της, θελετε δὲν θέλετε, στὸ μάκρος τοῦ χρόνου θὰ εἶναι νὰ δυναμιτίση τὶς ψυχὲς τῶν ἐφήβων παιδιῶν τῆς πατρίδος μας.

Δ. Ἀλοίμονο ἂν σκοπὸς τῆς παιδείας τῶν ἑλληνοπαίδων γίνη ἡ διευκόλυνσί τους νὰ τραποῦν σὲ δρόμους μὲ ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὴ ζωή τους.

Ε. Ὥστε, φθάσαμε καὶ σὲ τοῦτο τὸ ἔσχατο σκαλὶ στοῦ κακοῦ τὴ σκάλα, οἱ φύλακες τῆς παιδείας νὰ εἰσηγοῦνται τρόπους ἀνωμαλοποιήσεως τοῦ μέλλοντος τῆς πατρίδος μας!

Ζ.Ο ἀπώτερος σκοπός της, θελετε δὲν θέλετε, στὸ μάκρος τοῦ χρόνου θὰ εἶναι νὰ δυναμιτίση τὶς ψυχὲς τῶν ἐφήβων παιδιῶν τῆς πατρίδος μας”.

Η. Ἀλοίμονο ἂν σκοπὸς τῆς παιδείας τῶν ἑλληνοπαίδων γίνη ἡ διευκόλυνσί τους νὰ τραποῦν σὲ δρόμους μὲ ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὴ ζωή τους.

Θ. Ὥστε, φθάσαμε καὶ σὲ τοῦτο τὸ ἔσχατο σκαλὶ στοῦ κακοῦ τὴ σκάλα, οἱ φύλακες τῆς παιδείας νὰ εἰσηγοῦνται τρόπους ἀνωμαλοποιήσεως τοῦ μέλλοντος τῆς πατρίδος μας!

Ι. Δυστυχῶς ἡ ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν πεῖρα μας ἀπὸ τὴν πνευματικὴ διακονία ποικίλων προβλημάτων τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου καταθέτει ὅλα τὰ ἀνωτέρω μετὰ πολλοῦ πόνου καὶ χωρὶς τὴν παραμικρὴ διάθεσι διαπομπεύσεως τῶν παιδιῶν, τῶν ὁποίων διακονοῦμε ἀκόμη καὶ τέτοιους εἰδικοὺς πόνους τῶν ψυχῶν τους.

Κ. Σὲ κανένα δὲν ρίξαμε λίθο ἀναθέματος, ἀλλὰ μὲ πολλὴν ἀγάπη σκύψαμε στὴν τραυματισμένη ψυχή, γιὰ νὰ στηριχθῆ καὶ νὰ μὴ φθάση στὸν βάλτο τῆς ἀκολασίας, τὸν ὁποῖο θὰ διδαχθοῦν μὲ τὰ σεμινάρια ποὺ εἰσηγεῖται ἡ Ἐγκύκλιός σας. Ἐνῶ ὅμως δὲν ρίξαμε λίθο ἀναθέματος σὲ ψυχές, εἴπαμε τὸν λόγο τῆς ἀλήθειας καὶ τὸ χρέος τους νὰ κρατηθοῦν στὴν ἁγνὴ ἐγκράτεια τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς.

Λ. Κύριε Ὑπουργέ αναλογισθήκατε τὴν εὐθύνη ΢ας, ἂν μιὰ μέρα μόνο ἕνα παιδὶ συνεπείᾳ τῆς Ἐγκυκλίου προχωρήση σὲ ἀποτυχημένη ἐφαρμογή της καὶ αὐτοκτονήση, ἢ ἀκόμη φθάση καὶ στὸ ἑδώλιο τοῦ δικαστηρίου μετὰ ἀπὸ ἔγκλημα τέτοιου περιεχομένου;

Μ. Ἀνακαλέσατε τὸ ἐπίμαχο θέμα τῆς Ἐγκυκλίου. Ἂν δὲ κάποιο παιδὶ ἔχη εἰδικὸ πρόβλημα, μπορεῖ νὰ συναντήση τὸν οἰκογενειακὸ γιατρὸ καὶ νὰ τὰ πληροφορηθῆ ὅλα μὲ ἀκρίβεια. Δὲν εἶναι ὑπόθεσι διδασκαλίας καὶ προτροπῆς σὲ παιδιὰ ἡλικίας 12-15 ἐτῶν νὰ εἰσηγηθοῦμε, ὅτι τώρα μποροῦν νὰ διαλέξουν τὸ φύλο τῆς ὑπόλοιπης ζωῆς τους! ΢ὰν τάχα μέχρι τὴν ἡλικία τους αὐτὴ νὰ μὴ γνώριζαν ἂν εἶναι ἀγόρια ἢ κορίτσια.

Ν. Σαῦτα γράφων μετὰ πόνου εὔχομαι νὰ διακονήσετε τὴν Παιδεία τῶν Ἑλληνοπαίδων μὲ σύνεσι καὶ εὐθύνη.

Γ. Π.Ε.Θ Κορινθίας με σχετική ανακοίνωση (στον επίλογο του άρθρουυπάρχει απόσπασμα της ανακοίνωσης παραπάνω),καθώς και ορισμένες ΕΛΜΕ

Ο μοναδικός εξωεκπαιδευτικός παράγοντας που υποστήριξε ανοικτά τις ενέργειες αυτές του υπουργείου μέχρι τώρα είναι Η Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας.

(Πρόκειται για Σωματείο που όπως αναγράφει στην ιστοσελίδα του σκοποί του είναι μεταξύ των άλλων:«Η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την αλληλεπίδραση και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των ομοφυλόφιλων (gay), λεσβιών (lesbian), αμφιφυλόφιλων (bisexual), διαφυλικών (transsexual), διεμφυλικών (transgender), μεσοφυλικών (intersex) και κουήρ (queer) (εφεξής «LGBTIQ») νέων και των υποστηρικτών τους, ώστε να επιτευχθεί η προσωπική ανάπτυξη και κοινωνικοποίησή τους, καθώς και η αποδοχή της σεξουαλικής τους ταυτότητας και της ταυτότητας και έκφρασης φύλου τους από τα ίδια τα άτομα, η καταπολέμηση της εσωτερικευμένης ομοφοβίας και τρανσφοβίας και ως εκ τούτου η διαμόρφωσή τους ως ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων).

Η ανακοίνωση που δημοσίευσε περιέχει και τα εξής:

«Η Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας δε θα μπορούσε παρά να χαιρετίσει την έκδοση της συγκεκριμένης εγκυκλίου και να συγχαρεί το Υπουργείο Παιδείας για την κίνησή του αυτή. Υπενθυμίζει, μολαταύτα πως αυτό δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί ένα πρώτο μικρό βήμα, καθώς η Κυβέρνηση έχει δεσμευθεί για εισαγωγή σχολικού μαθήματος για την σεξουαλική αγωγή με ορθή και αμερόληπτη γλώσσα, το οποίο θα καταπιάνεται με τα γενικότερα ζητήματα της σεξουαλικότητας και του φύλου.[1]

H συζήτηση για αυτά τα θέματα θα μπορούσε να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πιο συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος, στο οποίο θα υπάρχει σεβασμός στη διαφορετικότητα και ευκαιρία για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε ατόμου. Παράλληλα, θα συνέβαλε στη διεύρυνση των οριζόντων των παιδιών, στην αντιμετώπιση των αρνητικών στερεοτύπων σχετικά με το φύλο, το σώμα και τη σεξουαλικότητα των ατόμων και μακροπρόθεσμα στη διαμόρφωση μιας προοδευτικής και ηθικής κοινωνίας, στην οποία θα υπάρχει περισσότερος σεβασμός για την αξία του ανθρώπου και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η προκλητική, σπασμωδική και επιθετική αντίδραση του συντηρητικού τμήματος της κοινωνίας και των media στην εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας δεν μας εκπλήσσει πλέον καθόλου. Ο μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, που απέστειλε και επιστολή στον Υπουργό Παιδείας, δεν έχει κρύψει ποτέ τα αρνητικά συναισθήματά του για τα LGBTQ άτομα. Πάντα, όμως, θα αναρωτιόμαστε τι είναι αυτό που τον τρομάζει και τον κάνει να ασχολείται τόσο έντονα με τις ζωές μας και να εκφράζεται με τόσο μίσος στο δημόσιο λόγο του. Θέλουμε σε κάθε περίπτωση να του υπενθυμίσουμε πως το κράτος μας οφείλει να είναι κοσμικό και πως η εκκλησία δεν έχει καμία αρμοδιότητα να παρεμβαίνει σε ζητήματα εκπαίδευσης.

Η Colour Youth, με την υποστήριξη της GLSEN, του Πολύχρωμου Σχολείου και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) σκοπεύει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017 να διεξάγει έρευνα για το σχολικό κλίμα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ώστε να αναδείξει ακόμα περισσότερο και με επιστημονικό τρόπο το ζήτημα συμπεριληπτικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και του σχολικού εκφοβισμού.

Με βάση τα παραπάνω, λοιπόν, καλούμε το Υπουργείο Παιδείας:

Να μην υποκύψει στις φωνές του συντηρητισμού, συναισθανόμενο τις ευθύνες του για μια συμπεριληπτική εκπαίδευση, και να μην αποσύρει την εγκύκλιο Φ20.1/220482/Δ2.
Να εκδώσει άμεσα εξειδικευμένη εγκύκλιο προς τις σχολικές μονάδες για διαχείριση ζητημάτων σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και χαρακτηριστικών φύλου όπως αυτή περιγράφεται σε επιστολή της οργάνωσης Πολύχρωμο Σχολείο που συνυπογράφεται από τις θεσμικές οργανώσεις προάσπισης των LGBTQI δικαιωμάτων και απεστάλη το Σεπτέμβριο του 2016 στο Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Να εισαγάγει σχολικό μάθημα για την σεξουαλική αγωγή, τις διάφορες σεξουαλικότητες και την ταυτότητα φύλου, με ορθή και αμερόληπτη γλώσσα. Το εν λόγω μάθημα προτείνεται να διδαχθεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ανεξαρτήτως ειδικότητας, όλοι/ες οι υπεύθυνοι/ες εκπαιδευτικοί να έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση..»

Επίλογος

«Υπενθυμίζεται εδώ, ότι με βάση το αρθ. 16 (παρ. 2) του Συντάγματος: «η παιδεία …έχει σκοπό (και) την ηθική αγωγή των Eλλήνων»• κάτι που τουλάχιστο στα παραπάνω αποσπάσματα δεν φαίνεται να λαμβάνεται υπ’ όψιν. Εκ του αντιθέτου, ερωτήσεις-συζητήσεις και εν γένει «βιωματικές προσεγγίσεις» του προγράμματος, όπως φαίνεται ενδέχεται να …̏δοκιμάσουν˝ και διεγείρουν τη φαντασία των παιδιών μας, εξοικειώνοντάς τα με το αντικείμενο της φαντασίας τους (ή των εισηγητών!), κάτι που προσιδιάζει σε προπαγάνδα.

Έπειτα βεβαίως από τη θεσμική καταξίωση και την (προς το παρόν ακόμα) μερική εξίσωση των ομοφυλόφιλων «σχέσεων» με το γάμο ετερόφυλων ζευγαριών, ας μην φανεί υπερβολικό ότι αργά ή γρήγορα, η εκ της ανθρωπίνης φυσιολογίας και σεξουαλικότητος εκτροπή, θα διδάσκεται στα παιδιά μας εντός του σχολείου, ως ενός ενδεχομένως απ’ τους μελλοντικούς τους …«προσανατολισμούς»! Ας μην απορήσουμε επίσης,όταν εισαχθούν τάχα για λόγους κατάρριψης έμφυλων στερεοτύπων και κατά τα πρότυπα άλλων «φωτισμένων» χωρών, κείμενα ακόμη και στο δημοτικό πχ. με τίτλο:«Ο Βασιλιάς κι …ο βασιλιάς»!!( Χρήστος Μπονατάκης)

«Έχομε ως Ορθόδοξοι Έλληνες, κληρονομιά και παρακαταθήκη μια στιβαρή και δοκιμασμένη διαχρονικά στάση ζωής η οποία εμπνέεται από το Ευαγγέλιο και σέβεται την οποιαδήποτε διαφορετικότητα «του άλλου» ως «εικόνας του Θεού», ως «πλησίον» ως «αδελφού μας» ανεξαρτήτως αν συμφωνούμε ή όχι με τις ατομικές επιλογές του.

Ως εκπαιδευτικοί και γονείς έχουμε την ιερή υποχρέωση να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από κάθε τι που μπορεί να βλάψει ανεπανόρθωτα τη φυσική και την ηθική τους υπόσταση. Ο καθένας ας αναλάβει την συνειδησιακή του ευθύνη.

Η Ελλάδα της οικονομικής κρίσης μπήκε ήδη και σε διαδικασία συστηματικής πνευματικής και ηθικής γενοκτονίας.

Κάνουμε έκκληση σε γονείς, εκπαιδευτικούς, Διοικούσα Εκκλησία, Αρχές, Τοπική Αυτοδιοίκηση, και κάθε υγιή φορέα της ελληνικής κοινωνίας, να εκφράσουν με ευπρέπεια, αλλά και με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσον την αντίθεσή τους στον επιχειρούμενο εκμαυλισμό της προσωπικότητας και στην έντεχνα συγκεκαλυμμένη επιχείρηση «μετάλλαξης» της φύσης των παιδιών και μαθητών της πατρίδας μας.
(Από την ανακοίνωση της ΠΕΘ Ν. Κορινθίας)

Πηγή: fdathanasiou.wordpress.com

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password